Στις εκδηλώσεις μνήμης στη Μονή ο Σωκράτης Βαρδάκης