Στις εκδηλώσεις για τους εκτελεσθέντες στο Ρούβα ο Σωκράτης Βαρδάκης