Στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης του Κοψά ο Σωκράτης Βαρδάκης