Στη τελετή για τους πεσόντες Πυροσβέστες ο Σωκράτης Βαρδάκης