Στη βουλή οι προτάσεις του Σωκράτη Βαρδάκη για μισθολογικά ζητήματα δημοσίων υπαλλήλων

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών» , το οποίο επίκειται σύντονα να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στο εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπεται η επίλυση δύο ουσιαστικών ζητημάτων, τα οποία είχε θίξει παλαιότερα με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του στα αρμόδια Υπουργεία, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, με γνώμονα πάντα την ίση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα με την υπ αριθμ 7183/28-06-18 ερώτησή του, ο κ. Βαρδάκης είχε επισημάνει στους Υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η μισθολογική κατάταξη και ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη, σε σχέση με την κατοχή ή μη του τυπικού προσόντος που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάταξη στην ανώτερη κατηγορία, δεν ορίζεται σαφώς στο Νόμο και είχε καλέσει τότε τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών εισάγεται διάταξη με την οποία ρυθµίζονται ζητήµατα µισθολογικής κατάταξης των µετατασσοµένων υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που θα ληφθεί υπόψη για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας.

Επιπλέον τόσο με την από 25/01/2016 όσο και με την 16/02/2018 ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Βαρδάκης, είχε ζητήσει την καταβολή προσωπικής διαφοράς σε νέους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα για τους μεταταχθέντες δημοτικούς αστυνομικούς καθώς και διορισθέντες της υπ’ αριθ. 2Κ/2015 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στην Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει ο κ. Βαρδάκης στις ερωτήσεις του, τοποθετήθηκαν σε τμήματα υπηρεσιών του Υπουργείου, επιτελώντας ουσιαστικό έργο και προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στον έλεγχο του μεγάλου αριθμού φορολογικών υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Με το ίδιο σχέδιο νόμου, μετά και την κοινοβουλευτική παρέμβαση του κ. Βαρδάκη, ρυθμίζεται νομοθετικά η μισθολογική εξομοίωση µε όσους υπηρετούσαν στο Υπουργείο Οικονοµικών πριν την 1/11/2011, των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή µεταταχθεί µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεων, στο Υπουργείο Οικονοµικών, σε εποπτευόµενα από αυτό Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ως διοικητικό προσωπικό. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση στο σύνολο των εν λόγω υπαλλήλων της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) κατ’ εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, µε δεδοµένο ότι πρόκειται για υπαλλήλους οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όµοια καθήκοντα µε όσους υπηρετούσαν πριν την κρίσιµη ηµεροµηνία.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.