Στην τελετή μνήμης της Μάχης του Κοψά ο Σωκράτης Βαρδάκης