Στην παράδοση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Γούρνες – Χερσόνησος