Συζήτηση με τον Διευθυντή συγκοινωνιακών έργων του Ο.Α.Κ. κ. Αγαπάκη