Με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στη εκδήλωση για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στις Τεχνικές Σχολές ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου