Με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανόλη Αλιφιεράκη