Κατά την τοποθέτησή του κ. Βαρδάκη στην ημερίδα για την οδική ασφάλεια