Στην εκδήλωση για τον Οπλαρχηγό Ηρακλή Κοκκινίδη στο Κεραμούτσι