Ο Σωκράτης Βαρδάκης στην εκδήλωση για την μνήμη του Olof Palme. Εδώ με τον Joakim Palme