Στην εκδήλωση για την Μάχη της Κρήτης στο Αρκάδι ο Σωκράτης Βαρδάκης