Στην εκδήλωση για την αρπαγή των αρχαιοτήτων ο Βαρδάκης Σωκράτης