Επίσκεψη Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Σωκράτη Βαρδάκη στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών