Επίσκεψη Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Σωκράτη Βαρδάκη στην Περιφέρεια Κρήτης