Ρυθμίσεις για την ασφάλιση του προσωπικού συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν σε κατασκηνωτικά προγράμματα για ΑμεΑ

Τροπολογία για την ασφάλιση του προσωπικού συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν σε κατασκηνωτικά προγράμματα για ΑμεΑ, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης και η οποία ενσωματώθηκε ως άρθρο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις”.

Στις διατάξεις του άρθρου 20 της παρ.1 Α του ν. 3863/10 υπάγεται μεταξύ άλλων και το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, το οποίο παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες και ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες και υπηρεσίες που αφορούν την  υποστήριξη με την παροχή κάθε βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,  οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ), και η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας).

Στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.38693/2010 (Α΄115) δεν γίνεται ρητή αναφορά στο προσωπικό συνοδείας το οποίο  παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν σε κατασκηνωτικά προγράμματα για ΑμεΑ. Ως εκ τούτου  θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά και σε αυτές τις υπηρεσίες δεδομένου ότι το προσωπικό αυτό παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρονται στις ανωτέρω  ισχύουσες διατάξεις και πρόκειται για περιστασιακή απασχόληση, η διάρκεια της δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σαφώς εκ των προτέρων γιατί εξαρτάται από τη διάρκεια της παραμονής του ατόμου στην κατασκήνωση και από το είδος της αναπηρίας  του.

Η τροπολογία βρίσκεται στο άρθρο 69 του νόμου 4554/18.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.