Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, σε νοικοκυριά, αγρότες, επιχειρήσεις, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και Δ.Ε.Υ.Α., των οποίων τα οικονομικά δεδομένα έχουν ανατραπεί λόγω αλματώδους αύξησης του ενεργειακού κόστους, προχωρήσαμε οι βουλευτές Κρήτης ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας αναφορά, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την επιστολή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης, μετά από πρωτοβουλία μου.

Η Π.Ε.Δ. Κρήτης προτείνει δέσμη μέτρων που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, κατά τρόπο αποτελεσματικό και απόλυτα δίκαιο.

Συγκεκριμένα:

➢ Υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων σε τιμολόγια ρεύματος χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και συμπερίληψή τους στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ.

➢ Μείωση του ΦΠΑ στο νερό από 13% στο 6%, ούτως ώστε να μην μετακινηθεί το λειτουργικό κόστος στους καταναλωτές.

➢ Η τιμή του ρεύματος για καταναλώσεις άρδευσης να είναι αντίστοιχες στα τιμολόγια των ΤΟΕΒ.

➢ Ουσιαστικά κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, όπως αυτές θεσπίζονται μέσω του Νόμου 4513/2018, με θεσμικές αλλαγές που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την αδειοδότηση και σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

➢ Εφαρμογή των κανόνων ίσης μεταχείρισης για όλους τους χρήστες αρδευτικού ύδατος σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2295/26.6.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το υπ’ αριθ. 110646/15.10.2013 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

➢ Η πρόβλεψη και η υλοποίηση άμεσα χρηματοδοτικών εργαλείων κάνοντας χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση τέτοιων εγχειρημάτων με ευνοϊκούς όρους, χρήζει άμεσης διευθέτησης.

➢ Τέλος, η έκτακτη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. αποτελεί μονόδρομο για να αντιμετωπίσουν μέρος των επιβαρύνσεων που προκύπτουν και από την ενεργειακή κρίση. Δεδομένων των παραπάνω, ζητάμε από τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την υλοποίηση των προτάσεων της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.