Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων για την εκμετάλλευση του αλιευτικού καταφυγίου Κόκκινου Πύργου

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η επαναφορά άσκησης αρμοδιοτήτων διοίκησης και εκμετάλλευσης του Αλιευτικού Καταφυγίου του Κόκκινου Πύργου Τυμπακίου από το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Φαιστού, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 3569/2007.

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας με την υπ’ αριθμ 8312.5/11/2007 απόφασή του, τροποποίησε την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3413.17/01/01/19.10.2001 με την οποία προσδιορίστηκε η Ζώνη Λιμένα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και Λιμενικό Ταμείο Δ. Φαιστού ουδεμία αρμοδιότητα Έργου, Διοίκησης και Εκμετάλλευσης έχει επί του Αλιευτικού Καταφυγίου του Κόκκινου Πύργου, παρά το ότι αυτό βρίσκεται στα όρια δικαιοδοσίας του.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Φαιστού από το έτος 2015 είχε ξεκινήσει και έχει πλέον ολοκληρώσει (30.08.2016) όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

Για τον εν λόγω ζήτημα τον Μάρτιο του 2017 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Σωκράτη Βαρδάκη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, του Δημάρχου Φαιστού, Γιώργου Αρμουτάκη, και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας προκειμένου να συζητηθεί για παράταση του νόμου 3569/2007.

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στο άρθρο 102 προβλέπεται ότι η προθεσμία που ορίζεται στην παρ 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 παρατείνεται εκ νέου κατά 2 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Με την ψήφιση του Νόμου και κατ’ επέκταση της διάταξης, αποκαθίστανται τα όρια των περιοχών δικαιοδοσίας Οργανισµών Λιµένων Α.Ε. τα οποία αλληλεπικαλύπτονται µε τα όρια νεοσυσταθέντων φορέων διοίκησης (Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία). Επειδή µέχρι σήµερα, δεν έχει καταστεί εφικτή µε την υφιστάµενη διαδικασία, ο προσδιορισµός των ορίων της ζώνης λιµένος των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε. και των περιοχών δικαιοδοσίας αυτών, ώστε να ανταποκρίνεται στην υλοποίηση του συνόλου των σκοπών για τους οποίους συστάθηκαν, µε την παρούσα διάταξη επιχειρείται η αναβίωση της προβλεπόµενης προθεσµίας από τη λήξη της και για δύο (2) έτη από την ισχύ του νέου νόμου, προκειµένου να αντιµετωπιστούν δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει από την νομοθεσία μέχρι σήμερα.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.