Συζήτηση για θέματα της επικαιρότητας είχαμε σε καφενεία της περιοχής Θερίσου – Καμινίων, με τους κατοίκους