Επίσκεψη του Σ. Βαρδάκη στο Αστυνομικό Μέγαρο

Επίσκεψη του Σ. Βαρδάκη στο Αστυνομικό Μέγαρο