Ο Σωκράτης Βαρδάκης για τα εργασιακά στις Βρυξέλλες

Ομιλία του Βαρδάκη Σωκράτη στο συνέδριο με θέμα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που διοργανώθηκε 25 Φεβρουαρίου 2016 από την πολιτική ομάδα της Αριστεράς GUE/NGL, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.