Παρέμβαση του Σωκράτη Βαρδάκη για το Τυμπάκι. Φωτογραφία από την εκδήλωση της Πολιτείας Τυμπακίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου