Παρέμβαση Σωκράτη Βαρδάκη για τις μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων

Ο χρόνος υπηρεσίας που θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη μισθολογική κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί ζήτημα που αναδεικνύει μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο 4354/15, σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, διενεργείται νέα βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μισθολογική κατάταξη και ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη, σε σχέση με την κατοχή ή μη του τυπικού προσόντος που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάταξη στην ανώτερη κατηγορία, δεν ορίζεται σαφώς στο Νόμο.

Ο κ. Βαρδάκης ζητά με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, να εξετάσει το Υπουργείο τη δυνατότητα της επίλυσης του ζητήματος με γνώμονα την ίση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων.