Παρέμβαση για την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων της χώρας μας

Ενημέρωση σχετικά με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την αντισεισμική θωράκιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, ζητάμε με την κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με την συνυπογραφή 34 ακόμη Βουλευτών.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, οι πρόσφατοι σεισμοί σε Ελλάδα και Τουρκία, φέρνουν στο προσκήνιο το ότι ζούμε σε μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμικά γειτονιές της Ευρώπης. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη σημασία εφαρμογής ενός καλά μελετημένου σχεδίου για την αντισεισμική θωράκιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας καθώς και την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να αποφευχθεί μία επικείμενη τραγωδία. Ο χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας και ο ελληνικός αντισεισμικός Κανονισμός, θέτουν καταρχήν τα κριτήρια και τους κανόνες σχεδιασμού και εφαρμογής αντισεισμικής μόνωσης των κτηρίων.

Ωστόσο, δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και 20 έτη. Παράλληλα, και ειδικότερα αναφορικά με τα παλαιά κτίρια, η αποτίμηση της τρωτότητάς τους στη βάση των προδιαγραφών κατασκευής τους αλλά και των νέων σεισμικών και αντισεισμικών δεδομένων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισής τους προκειμένου να είναι δομικά ασφαλή.

Η άσκηση αντισεισμικής πολιτικής θα έπρεπε να είναι αποτέλεσμα μίας διεξοδικής οικονομοτεχνικής και κοινωνικής ανάλυσης και όχι να ακολουθεί τη ροή των καταστροφικών γεγονότων, γι’ αυτό και ζητάμε ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με:

1. Πότε σχεδιάζεται να αναθεωρηθούν ο Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας και ο αντισεισμικός Κανονισμός προκειμένου να ανταποκρίνονται και να αποτυπώνουν την υφιστάμενη πραγματικότητα.

2. Πότε διενεργήθηκε τελευταία φορά προσεισμικός έλεγχος στα κτήρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, καθώς και ποιο είναι το πόρισμα ελέγχου αναφορικά με τη δομική τρωτότητα και την αντισεισμική συμπεριφορά τους.

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τον έλεγχο της δομικής τρωτότητας και αντισεισμικής συμπεριφοράς, συνολικά, των κτηρίων υψηλής σπουδαιότητας και σημασίας όπως νοσοκομεία, σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού αλλά και των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.

4. Πως σχεδιάζεται να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός που θα επιφορτιστεί με την αποτύπωση της δομικής τρωτότητας και αντισεισμικής συμπεριφοράς του δημόσιου και ιδιωτικού κτηριακού αποθέματος.

5. Ποιες πολιτικές προτίθεται να εφαρμόσει για τη σεισμική θωράκιση του υφιστάμενου δημόσιου και ιδιωτικού κτηριακού αποθέματος της χώρας.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.