Παράταση της διάρκειας παροχής υπηρεσιών των ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων των φορέων των ΟΤΑ με τροπολογία του Σ. Βαρδάκη

Με τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Βαρδάκη Σωκράτη, Μαντά Χρήστου, Μουσταφά Μουσταφά, Σταματάκη Ελένης και Τζούφη Μερόπης, δίδεται παράταση της διάρκειας παροχής υπηρεσιών των ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων των φορέων των ΟΤΑ.

Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο ‘’Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016, αφορά τα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), στα «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) για ΑμεΑ και στα «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ τα οποία αποτελούν δομές συγχρηματοδοτούμενες και περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εν όψει της ένταξής τους στο νέο ΕΣΠΑ, και λόγω του ότι οι δράσεις αυτές αφορούν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, είχε δοθεί παράταση, με κάλυψη από εθνικούς πόρους, της λειτουργίας τους μέχρι της 30/6/2016.

Στην συνέχεια λόγω του ότι: α) τα ΚΗΦΗ προβλέπονταν να ενταχθούν για διάστημα ενός χρόνου μόνον στο νέο ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία ενός νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους, β) τα ΚΕΔΗΦ ΑμεΑ και τα Κέντα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων αφορούν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που η συνέχιση φροντίδας τους με τους ίδιους όρους είναι απαραίτητη, θεσμοθετήθηκε νέα παράταση, μέχρι την ένταξη των δομών αυτών στο νέο ΕΣΠΑ σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2016.
Η καταληκτική αυτή ημερομηνία της χορηγούμενης παράτασης είχε δοθεί υπό την έννοια ότι στο διάστημα αυτό, βάσει των εκτιμήσεων των αρμόδιων οργάνων σχεδιασμού και υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα είχε ολοκληρωθεί η ένταξη των δομών στο νέο ΕΣΠΑ.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή απομένουν κάποιες δομές Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και κάποια ΚΗΦΗ που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ένταξής τους στο πλαίσιο των ΠΕΠ.

Στόχος της προτεινόμενης διάταξης είναι να διασφαλιστεί η λειτουργία των δομών αυτών μέχρι την ένταξη του συνόλου τους στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έως τις 31/3/2017.

Να σημειωθεί εδώ ότι κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), οι συμβάσεις του ανωτέρω προσωπικού δεν μετατρέπονται σε καμία περίπτωση σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Τέλος ορίζεται ότι η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επισυνάπτεται η τροπολογία

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.