Παράταση Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων λόγω κωλυσιεργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων

Ερώτηση σχετικά με την παράταση ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων λόγω κωλυσιεργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ, Βαρδάκης Σωκράτης, προς τον Υπουργό Οικονομίας. Συγκεκριμένα, ζητά να μάθει με ποιους τρόπους θα παρέμβει το Υπουργείο Οικονομίας, ώστε να καταστείλει την παραβατική συμπεριφορά των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την οποία καθυστερεί δραματικά η χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται, για την τεκμηριωμένη υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας

ΘΕΜΑ: Παράταση Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων (Νόμος 3869/2010 ΦΕΚ Α 130/3-8-2010) λόγω κωλυσιεργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων

Ο Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/3-8-2010), γνωστός και ως «Νόμος Κατσέλη», τροποποιήθηκε πρόσφατα με το Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015). Οι υπαγόμενες στο νόμο οφειλές διευρύνθηκαν, αφού πλέον συμπεριλαμβάνονται όλες οι οφειλές σε ιδιώτες (τράπεζες, εκμισθωτές) καθώς και όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., του Δήμους, τις Περιφέρειες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ).

Ωστόσο η διαρκής παρεμβολή εμποδίων, πραγματικών ή τεχνητών, από τα πιστωτικά ιδρύματα, για ένταξη δανειοληπτών στον Νόμο Κατσέλη έχουν καταστήσει τη διαδικασία ένταξης των οφειλετών δύσκολη. Συγκεκριμένα, οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες, οι οποίοι προσπαθούν να συλλέξουν τα απαιτούμενα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να υπαχθούν στη διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών τους ως υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Νόμος Κατσέλη), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 προσκρούουν στα εμπόδια που θέτουν τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία καθυστερούν δραματικά τη χορήγηση τόσο των δανειακών συμβάσεων όσο και των αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, που σύμφωνα με το Ν.3869/2010, οφείλουν απαρέγκλιτα να χορηγούν εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησής τους για τη χορήγηση της βεβαίωσης αυτής, επικαλούμενες καταστάσεις ανωτέρας βίας, έλλειψης προσωπικού, κλπ. «Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά ειρηνοδικεία της επαρχίας έως πρόσφατα δεν ελάμβαναν αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ήδη από τον Αύγουστο του 2015, ουσιαστικά στερούν το δικαίωμα από τον υπερχρεωμένο δανειολήπτη να υπαχθεί στο Ν. 3869/2010 και να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να παρέμβει δραστικά, προκειμένου να καταστείλει αυτή τη συμπεριφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων και να επιβάλει την τήρηση του νόμου, καθώς και να παρατείνει την καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων υπερχρεωμένων καταναλωτών, σύμφωνα με το παλαιό ευνοϊκότερο καθεστώς, για χρονικό διάστημα πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015;

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.