Ο Σωκράτης Βαρδάκης στο μνημόσυνο τιμής και μνήμης των Καλεσσανών Ηρώων