Ο Σωκράτης Βαρδάκης στο Επιστημονικό Συνέδριο για τον Ν. Καζαντζάκη