Ο Σωκράτης Βαρδάκης στις εκδηλώσεις μνήμης στο Μάραθος