Ο Σωκράτης Βαρδάκης στις εκδηλώσεις μνήμης σε Δαμάστα