Στο συνέδριο για τις εξελίξεις και προοπτικές των Υποδομών με τον κ. Δέδε ο Σωκράτης Βαρδάκης