Στο συνέδριο για τις εξελίξεις και προοπτικές των Υποδομών ο Σωκράτης Βαρδάκης