Με τους απεργούς του ΟΤΕ στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης