Ο Βαρδάκης Σωκράτης επαναφέρει την ερώτηση για την οριστική απαγόρευση της κυκλοφορίας του Διχλωροπροπένιου (1,3 D)

Κατατέθηκε σήμερα στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και Υγείας, από τον Βαρδάκη Σωκράτη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ηρακλείου, ερώτηση για το απαγορευμένο από την Ε.Ε. υποκαπνιστικό εδάφους διχλωροπροπένιο (1,3 D).

Παρά τις δεσμεύεις του Υπουργείου, δυνάμει της υπ’αριθμ πρωτ 4531/51881/ 14-7-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε ξανά άδεια κυκλοφορίας 120 ημερών στο διχλωροπροπένιο, κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται εντελώς απαράδεκτο.

Ο κ. Βαρδάκης καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να βάλουν τέλος στην χρήση ενός αναγνωρισμένα επιβλαβούς σκευάσματος, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα εναλλακτικές και αποτελεσματικές λύσεις, μέσω της έρευνας που θα προστατεύουν το περιβάλλον, την υγεία των ίδιων των καλλιεργητών, αλλά και την αγροτική παραγωγή και το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο 2015 είχε κατατεθεί η υπ’αριθμ πρωτ 3275/05.06.2015 ερώτηση του κ. Βαρδάκη σχετικά με την μη έγκριση της κυκλοφορίας του απαγορευμένου Διχλωροπροπένιου (1,3 D), καθώς το εν λόγω προϊόν, κατόπιν μελετών, έχει αποδειχθεί πολύ τοξικό σε φυτά και ζώα, προκαλεί κατακερματισμό του DNA και είναι δυνητικά καρκινογόνο (βαθμού β) στον άνθρωπο σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer- IARC).

Με την υπ’αριθμ 966/25.06.2015 απάντηση του αρμόδιου Υπουργού είχαμε πληροφορηθεί ότι:

  • Δρομολογείται η οριστική απαγόρευση χρήσης του υποκαπνιστικού εδάφους διχλωροπροπένιο (1,3D) που χρησιμοποιείται στα θερμοκήπια.
  • Συστήνεται επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή επιστημόνων από κρατικούς ερευνητικούς φορείς (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΕΙ), προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες καταπολέμησης, με τρόπους φιλικούς στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, των νηματωδών του γένους Meloitogyne που αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της χώρας και της Κρήτης ειδικότερα.
  • Για το έτος 2015 και προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών, χορηγείται έγκριση για μία και μόνον περίοδο, για κατ΄ εξαίρεση διάθεση στην αγορά, με τη διαδικασία της άδειας 120 ημερών, του υποκαπνιστικού εδάφους διχλωροπροπένιο (1,3D).

Για του λόγου το αληθές την 25ην Ιουνίου 2015, υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ: 5999/71432 απόφαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η κατά παρέκκλιση χορήγηση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CONDOR Fumigant µε αριθµό έγκρισης κυκλοφορίας 3026 για χρονικό διάστημα από την 01-07-2015 έως και την 28-10-2015.