Οι προθέσεις και οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στη Χώρα μας, αντικείμενο ερώτησης του Σωκράτη Βαρδάκη

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το πλαίσιο που διέπει τον ιατρικό τουρισμό, πραγματοποίησαν 33 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Τουρισμού, με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η ρύθμιση του πλαισίου του θεματικού τουρισμού – ειδικών μορφών τουρισμού, αποτέλεσε για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στρατηγική προτεραιότητα εθνικής τουριστικής πολιτικής, κάτι το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί και αναπτυχθεί επαρκώς στο παρελθόν, από προηγούμενες Κυβερνήσεις.

Ειδικότερα για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού/τουρισμού υγείας, με το νόμο 4582/2018, δόθηκαν σαφείς ορισμοί του Τουρισμού Υγείας. Κυρίως προβλέφθηκε η σύσταση στον ΕΟΠΥΥ Ηλεκτρονικού Μητρώου Τουρισμού Υγείας, ώστε να υπάρξει μια ενιαία καταγραφή όλων των παρόχων υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ και μη, διασφαλίζοντας αλλά και αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τις παρεχόμενες στην Ελλάδα υπηρεσίες Τουρισμού Υγείας.

O ΕΟΠΥΥ, ο οποίος σημειωτέον έχει ενταχθεί στην ενιαία αρχιτεκτονική της Ευρώπης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και έχει διασυνδεθεί με τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς 32 χωρών, έχει στρατηγική σημασία για τον Τουρισμό Υγείας.

Φαίνεται όμως ότι το ψηφισθέν από την απελθούσα Κυβέρνηση θεσμικό πλαίσιο, όχι μόνο δεν ενισχύεται αλλά ούτε και εφαρμόζεται, αφού οι καθυστερήσεις διαδέχονται η μια την άλλη.

Οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης τονίζουν ότι η χώρα μας διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να ενδυναμώσει περαιτέρω το κύρος της ελληνικής ιατρικής καθώς και να προσελκύσει τουρίστες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Αδιαμφισβήτητα θα ενισχύσει συνολικά τον κλάδο, την εθνική οικονομία και θα αποδώσει πολλαπλά οφέλη στην χώρα.

Για τους λόγους αυτούς οι βουλευτές καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν σαφείς απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία Πλατφόρμας Ιατρικού Τουρισμού και Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού;

2. Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων, της διαδικασίας για την καταχώριση στο ανωτέρω μητρώο, για την εξειδίκευση των φορέων ή προσθήκης νέων παρόχων τουρισμού υγείας και ο ορισμός των πεδίων πληροφοριών που θα εμπεριέχονται σε αυτό;

3. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να διαφυλάξει τον δημόσιο χαρακτήρα του Ιατρικού Τουρισμού, καταστέλλοντας τις όποιες επιδιώξεις ιδιωτικών συμφερόντων να ελέγξουν τον Ιατρικό Τουρισμό στη Χώρα μας;

4. Ποιες οι προθέσεις και οι γενικότεροι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στη Χώρα μας;

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.