Ξεκλείδωσαν οι διαδικασίες και δρομολογείται μόνιμη λύση για την λαϊκή αγορά Αλικαρνασσού.

Στην πρόσφατη συνάντησή μας με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου του Δήμου Ηρακλείου, κ. Γιώργο Σισαμάκη, υπήρξε εκτενής ενημέρωση για το θέμα:

Η πηγή χρηματοδότησης του έργου προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου ξεκίνησαν τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου άναψε το ¨πράσινο φως¨ για την προκήρυξη του διαγωνισμό, εγκρίνοντας τα τεύχη δημοπράτησης και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Ειδικότερα, με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εγκρίνει:
• Τη μελέτη, την εκτέλεση και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού» Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

• Τα τεύχη και τους όρους διακήρυξης του έργου τα οποία περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση παράρτημα.

• Το πρακτικό κλήρωσης και ορίζει τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.