Νομοθετική παρέμβαση από τον Σωκράτη Βαρδάκη για το επίδομα τοκετου και τον χαρακτηρισμό εργατικών ατυχημάτων

Δεκτές κατα πλειοψηφία έγιναν δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ηρακλείου Βαρδάκη Σωκράτη και αφορούν στα κάτωθι θέματα:

  1. «Σχέδιο διάταξης για αχρεωστήτως καταβληθέν επίδομα τοκετού»
  2. «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών για το χαρακτηρισμό ατυχημάτων ως εργατικών»

Οι ανωτέρω τροπολογίες, εντάσσονται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης ««Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»

Αναφορικά με το επίδομα τοκετού, δεδομένου ότι οι ασφαλισμένες που είχαν γεννήσει εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων και είχαν λάβει το επίδομα τοκετού, δεν φέρουν καμία ευθύνη για το γεγονός της λήψης των ποσών αυτών καθώς κατά την καταβολή των δικαιολογητικών δεν είχαν ενημερωθεί για την αλλαγή της νομοθεσίας κρίθηκε σκόπιμη η συγκεκριμένη ρύθμιση. Με την τροπολογία του Σωκράτη Βαρδάκη τα χρηματικά βοηθήματα τοκετού που χορηγήθηκαν από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μετά την 18/11/2012, ημερομηνία ισχύς της αριθ.ΕΜΠ5 (ΦΕΚ3054/18-11-2012 τ.Β`) ΚΥΑ, δεν αναζητούνται και τυχόν καταλογισθέντα και εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται στους δικαιούχους άτοκα.

Με την τροπολογία αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Εργατικών Ατυχημάτων, ρυθμίζεται το ζήτημα του χαρακτηρισμού των ατυχημάτων ως εργατικών. Ο μεγάλος όγκος υποθέσεων των τελευταίων χρόνων αναφορικά με τον χαρακτηρισμό ατυχημάτων ή παθολογικών επεισοδίων ως εργατικών, ο οποίος δεν έχει διεκπεραιωθεί καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπών αρμόδιων περί χαρακτηρισμού των ατυχημάτων ως εργατικών ή μη.

Με την εν λόγω τροπολογία αντικαταστάθηκε το άρθρου 30 του ν.3918/2011 ώστε με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ να συγκροτούνται Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμό ατυχημάτων ως εργατικών ή μη καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την λειτουργία τους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διαδικασία χαρακτηρισμού ατυχημάτων ή παθολογικών επεισοδίων ως εργατικών εφαρμόζεται και στις εκκρεμούσες υποθέσεις που δεν έχουν χαρακτηρισθεί και οι σχηματισθέντες φάκελοι με όλα τα στοιχεία τους διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι δεν έχουν την σχετική αρμοδιότητα, στις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο υγειονομικές επιτροπές προκειμένου να εισαχθούν κατά προτεραιότητα για χαρακτηρισμό στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του παρόντος.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.