Να παραχωρηθεί στον Δήμο Χερσονήσου το τμήμα της έκτασης της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών που εξαιρείται από το ΕΣΧΑΔΑ

Προχωρήσαμε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος της έκτασης της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών το αίτημα του Δημάρχου Χερσονήσου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Χερσονήσου επαναφέρει το πάγιο αίτημα του Δήμου για τη δυνατότητα παραχώρησης του δυτικού τμήματος του ακινήτου, εκτάσεως περίπου 72 στρεμμάτων, το οποίο εξαιρείται του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), δεδομένου ότι μέρος του αιτούμενου τμήματος χρησιμοποιείται ήδη από φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Χερσονήσου.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Χερσονήσου, σκοπός της αιτούμενης παραχώρησης είναι ο βιώσιμος και αναπτυξιακά επωφελής σχεδιασμός της αξιοποίησης της εν λόγω έκτασης, εστιασμένος στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Ζητάμε από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και να μας ενημερώσει σχετικά.