Να ξεπεραστούν επιτέλους τα ζητήματα γραφειοκρατίας που παρουσιάζονται κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων στις υπηρεσίες δόμησης

Προχωρήσαμε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με τις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης διοικητικών πράξεων στις υπηρεσίες δόμησης, καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ), με τη συνυπογραφή των βουλευτών Ηρακλείου Νίκου Ηγουμενίδη, Χάρη Μαμουλάκη και Λασιθίου Μανόλη Θραψανιώτη.

Ειδικότερα, στην επιστολή επισημαίνονται τα οικονομικά προβλήματα που προκαλούνται στην τοπική κοινωνία, εξαιτίας των καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων στις υπηρεσίες δόμησης. Πρόκειται για σημαντικά ζητήματα γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, τόσο σε μεγάλα, όσο και σε μικρά έργα.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ προτείνει η ημερομηνία πρωτοκόλλησης κάθε διοικητικής πράξης σε κρατική υπηρεσία να είναι κριτήριο προτεραιότητας για τη σειρά διεκπεραίωσής της, οι παρατηρήσεις και ο έλεγχος του φακέλου να μην γίνονται τμηματικά και όταν ο συμπληρωμένος φάκελος επανυποβάλλεται να διεκπεραιώνεται κατά προτεραιότητα. Οι οδηγίες αυτές μπορούν να αποσταλούν με μια γενική εγκύκλιο προς όλες τις κρατικές υπηρεσίες.

Ζητάμε από τον Υπουργό την εξέταση των προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ και να ενημερωθούμε για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί.