Να εξευρεθεί άμεσα λύση ως προς τις καθυστερήσεις έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας των Δήμων

Προχωρήσαμε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις καθυστερήσεις στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας των Δήμων, καταθέτοντας αναφορά, προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης με την οποία ζητείται άμεση εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα, καθώς κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι Δήμοι να προβούν σε μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών (πχ μεταβιβάσεις, σύνταξη συμβολαίων κ.λπ.), πληρωμών και άλλων ενεργειών.

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην αποπληρωμή, από πλευράς των Δήμων, έργων και προμηθειών, με συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις οι ανάδοχοι να έχουν κάνει διακοπή εργασιών, αλλά να υπάρχει και ο κίνδυνος της απένταξης ορισμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας της διαδικασίας ένταξης των φορέων στο νέο καθεστώς ΑΠΔ Δημοσίου από 01/01/2020, στο Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων & Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, το οποίο εκτελεί εργασίες συγκέντρωσης και ταυτοποίησης πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από Δημόσιους Φορείς (και ΟΤΑ) και έχουν υποβάλει ΑΠΔ Δημοσίου, με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται ασφαλιστική ενημερότητα για τους Δήμους από τα τοπικά παραρτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ταυτοποίησης και διασταύρωσης των στοιχείων από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Καλούμε τον Αρμόδιο Υπουργό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση λύσης και να ενημερωθούν σχετικά με αυτές.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.