Να δοθεί η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ σε όλες τις εργαζόμενες

Προχωρήσαμε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ σε όλες τις εργαζόμενες, με τη συνυπογραφή ακόμα 41 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενες ασφαλισμένες στον #ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης) αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του #ΟΑΕΔ, καθώς η ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη δεν προέρχεται από τον #ΕΦΚΑ και το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) τους δίδεται από τον ΕΔΟΕΑΠ, ενώ προϋπόθεση για την συγκεκριμένη παροχή είναι το αποδεικτικό επιδόματος μητρότητας από τον ΕΦΚΑ.

Έτσι, αποκλείονται από τις διατάξεις του Ν. 3655/08, σύμφωνα με το οποίο, οι εργαζόμενες μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετέπειτα ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, δικαιούνται ειδική άδεια προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών.

Μετά τη σύσταση και τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όλοι οι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί ασφάλισης ασθένειας, που αναφέρονται στο ν. 4387/16, εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε έναν κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ.

Δεν εντάχθηκαν ωστόσο οι εξής οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας: Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ, Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος και Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Όμως οι εργαζόμενες που είναι ασφαλισμένες στους παραπάνω Φορείς, αποδίδουν κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ, ακριβώς όπως συμβαίνει με ασφαλισμένες αποκλειστικά του ΕΦΚΑ.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό να αποσαφηνίσει αν θα εντάξει ως δικαιούχες στην ειδική παροχή προστασίας μητρότητας που δίδεται από τον ΟΑΕΔ και τις νέες μητέρες ασφαλισμένες σε οργανισμούς ασφάλισης ασθενείας που δεν εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ μετά την 1/1/2017.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.