Στον Κρουσώνα για την εορτή της Συντεχνίας Κτιστών