Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη