Κοινοβουλευτική παρέμβαση Σωκράτη Βαρδάκη για την άμεση έκδοση ΚΥΑ για τις περιπτώσεις λύσης Δημοτικών Επιχειρήσεων

Το θέμα της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την απαλοιφή προστίμων, πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τους Δήμους, για την περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ ή των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, φέρνει στη βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Βαρδάκης καταθέτοντας αναφορά προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετική επιστολή του  Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας.

Έως και σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η αναγκαία κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, με συνέπεια Δήμοι που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο αυτής να αδυνατούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής διάταξης η οποία αντιμετωπίζει εξολοκλήρου τις στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν από την μεταβολή του θεσμικού πλαισίου για τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων.

Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία να διευθετήσουν άμεσα το θέμα.