Κανονικά προχωρούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των παραγωγών από την χαλαζόπτωση του περασμένου Δεκεμβρίου

            Κανονικά προχωρούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των παραγωγών από την χαλαζόπτωση του περασμένου Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης.

            Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθεί σύντοµα. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς. 

            Στο ποσοστό της ζηµιάς περιλαµβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, η οποία δηµιουργείται από την επίδραση των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού.  

            Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιµήσεων, έχει προβεί στη στελέχωση του Υποκαταστήµατος Ηρακλείου, µε εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό, με διαδικασίες που ορίζονται από τον ΑΣΕΠ.  Ως εκ τούτου υπάρχει η διαβεβαίωση από τον ΕΛΓΑ ότι σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των ζηµιών πραγµατοποιούνται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. 

            Επίσης, όπως αναφέρθηκε από τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε ελαιοκαλλιέργειες της Π.Ε. Ηρακλείου, πέραν των ζηµιών που προκλήθηκαν από καλυπτόµενα ασφαλιστικά ζηµιογόνα αίτια, για τις οποίες ζηµιές, όπως προαναφέρθηκε, είναι σε εξέλιξη το έργο των εκτιµήσεων, διαπιστώθηκαν και ζηµιές που προκλήθηκαν από ζηµιογόνα αίτια µη καλυπτόµενα ασφαλιστικά από τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. 

            Συγκεκριµένα, στις καλλιέργειες που ελέχθησαν, παρατηρήθηκαν κυρίως µειωµένη παραγωγή λόγω ανοµβρίας – ξηρασίας, καθώς και προσβολές από δάκο, αίτια τα οποία, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.   

            Για την ένταξη τέτοιων ζηµιών σε πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τη γεωργία και δασοκοµία.  

            Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείο στον κ. Βαρδάκη, το Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α Ηράκλειου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, παρακολουθεί την εξέλιξη των ελαιοκαλλιεργειών ως προς το µέγεθος της ενδεχόµενης ζηµιάς που µπορεί να προκληθεί εξαιτίας της λειψυδρίας – ξηρασίας µέχρι την περίοδο της συγκοµιδής τους.  

            Παράλληλα επισημαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισµού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισµού Ασφάλισης από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και συνεταιρισµούς, προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική μελέτη, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα µόνιµο αίτηµα του αγροτικού κόσµου.     

            Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι ο ΕΛ.Γ.Α., λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία από την εφαρµογή της ∆Κ/Ε από το έτος 2011, τις απόψεις των φορέων των αγροτών, αλλά και τις επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή από τα έντονα καιρικά φαινόµενα των τελευταίων ετών και τις µεταβολές στο κλίµα, προχωράει σε µελέτες που θα του επιτρέψουν να αναβαθµίσει τις υπηρεσίες του προς τους ασφαλισµένους αγρότες, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τη βιωσιµότητα του Οργανισµού και τον αλληλέγγυο χαρακτήρα του δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. 

            Όπως διαβεβαιώνεται στον κ. Βαρδάκη, όλες οι ως άνω διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και μετά την ολοκλήρωσή τους, θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές. 

            Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της απάντησης του ΥπΑΑΤ.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.