Σωκράτης Βαρδάκης: “Η παραγωγική ανασυγκρότηση περνάει μέσα από τον πρωτογενή τομέα”

Άρθρο Σωκράτη Βαρδάκη για την εφημερίδα Αντίλαλος της Μεσαράς

 

Η επόμενη μέρα, και ιδιαίτερα το αναπτυξιακό μοντέλο της μεταμνημονιακής Ελλάδας, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην ποσοτική μεγέθυνση, ούτε πάνω στις δομές του παρελθόντος. Απαιτείται ένα ποιοτικό άλμα, που θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να θεμελιώσουμε το μέλλον με όρους βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή – αγροδιατροφικό τομέα ο οποίος παραμένει ο βασικός πυλώνας της ελληνικής υπαίθρου και ζωτικό κομμάτι της οικονομίας. Στο κρίσιμο λοιπόν ερώτημα αν ο πρωτογενής και αγροτροφικός τομέας μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις και εν τέλει αν μπορεί να έχει βιώσιμο μέλλον, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, απαντάμε ξεκάθαρα ναι.

Καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα γίνεται εμφανής η βούληση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσει και να εφαρμόσει καινοτόμες προσεγγίσεις οι οποίες εισάγουν μια νέα αναπτυξιακή δυναμική και ολοκληρωμένη στρατηγική ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο πολιτικές και εργαλεία στήριξης θα κινούνται προς την κατεύθυνση επίλυσης, όχι μόνο των «διαχρονικών ζητημάτων» του αγροτικού κόσμου όπως η γήρανση του πληθυσμού της υπαίθρου, αλλά και αντιμετώπισης νέων προκλήσεων όπως:

  • η απελευθέρωση του εμπορίου και τα αντιμαχόμενα συμφέροντα μεταξύ των αναπτυγμένων και των φτωχών χωρών
  • η κλιματική αλλαγή
  • οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
  • η εξάντληση των ενεργειακών και κατασπατάληση των φυσικών πόρων
  • η ανάγκη για τη δημιουργία νέων βιώσιμων και αποτελεσματικών συνεργατικών σχημάτων τόσο στον χώρο παραγωγής όσο και μεταποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, κλπ.

Η Κρήτη και ιδιαίτερα η περιοχή της Μεσαράς τα χρόνια της κρίσης, συνέχισε να παράγει και να εξάγει παρά το γεγονός ότι οι υποδομές παρέμεναν ελλιπείς, παρά το γεγονός ότι μεγάλα χρηματοδοτικά πακέτα των προηγούμενων χρόνων άφησαν απέξω σημαντικά εγγυοβελτιωτικά έργα για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων (ανολοκλήρωτα φράγματα, εκτροπή Πλατύ ποταμού), η αγροτική έρευνα και η κατάρτιση των αγροτών απαξιώθηκε (Αμπελούζος, Κατσαμπάς).

Η ανθεκτικότητα αυτή σε συνδυασμό με τη διάθεση νέων, όπως καταγράφηκε και απο τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα νέων αγροτών να μπουν στον πρωτογενή τομέα και η δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα την αναδειξη του συγκριτικού πλεονεκτιμάτος της ποιότητας των προιόντων, απο την διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον πολιτισμό και τον τουρισμό είναι παράγοντες αισιοδοξίας για το μέλλον του τομέα.

Τα ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης (λάδι, κρασί, πρώιμα κηπευτικά, προϊόντα αιγοπροβατοτροφίας κλπ) μπορούν να βρουν το χώρο τους στις παγκόσμιες αγορές με σύμμαχο την ποιότητα, καινοτομία και την έρευνα. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες (μικρός κλήρος, υψηλό κόστος μεταφοράς), μπορούν να υπερσκελιστούν απο την μετατροπή των «ανώνυμων» σε επώνυμα προϊόντα τοπικής ταυτότητας.

Στο συνδεδεμένο με την ποιότητα, ταυτότητα και υψηλές τιμές μοντέλο ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα απαραίτητη είναι η πιστοποίηση των προϊόντων, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με επενδυτικά κίνητρα αλλά και επένδυση στην γνώση και την εκπαίδευση. Ο κόσμος δεν περιμένει από την Κρήτη να τον «θρέψει». Περιμένει όμως να καταναλώσει τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα της. Προϊόντα με ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικά, δίκαιου εμπορίου, τοπικής ταυτότητας

τυποποιημένα και πιστοποιημένα. Αυτή θα πρέπει να είναι η απάντηση του ελληνικού και ιδιαίτερα του κρητικού αγροδιατροφικού τομέα στον διεθνή ανταγωνισμό. Για την περιοχή της Μεσαράς η ολοκλήρωση του τμήματος Αγίας Βαρβάρας Απομαρμά, η πολιτικήβούληση σε όλα τα επίπεδα για την υλοποίησης της εκτροπής του Πλατύ ποταμού, το πρόγραμμα Leader Μεσαράς (5 εκατ.), το Leader Αλιείας (4 εκατ.), η αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση των κτιριακών υποδομών και εκτάσεων της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς στον Αμπελούζο και του σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσαράς δημιουργούν μια νέα δυναμική εκσυγχρονισμού του πρωτογενή τομέα που πρεπει να αξιοποιηθεί.