Η κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα που προέκυψαν με το καθεστώς εργασίας των εργατών γης

Δεν έχουν τέλος οι δοκιμασίες των ανθρώπων του αγροτικού τομέα, καθώς η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει δώσει λύση σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για την αγροτική παραγωγή στη χώρα μας, αυτό της έλλειψης εργατών γης.

Παρά την από 13/5/2022 Κοινοβουλευτική μας παρέμβαση για το θέμα, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από τους αρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, τη στιγμή που το ζήτημα αυτό έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στο νησί μας, οδηγώντας τους αγρότες σε απόγνωση.

Η τραγική αυτή κατάσταση είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, που με την τελευταία τροποποίηση στον ν.4915/2022 αναγνωρίζει δικαίωμα εργασίας στην αγροτική παραγωγική διαδικασία μόνο στις περιπτώσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών, ως εποχικοί για 90 ημέρες ή για 9 μήνες με ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α. και με αναγκαστική αποχώρησή τους στη λήξη της προθεσμίας παραμονής τους, οδηγώντας τους εργάτες γης σε μία μαζική φυγή προς άλλες χώρες.

Ποιος εργάτης γης που αντιμετωπίζει αυτή την εργασιακή επισφάλεια, καθώς είναι αναγκασμένος να φύγει από τη χώρα μας μετά από μία πολύ σύντομη παραμονή για εργασία, δεν θα προτιμήσει να μεταβεί εξαρχής σε μία άλλη χώρα με λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια;

Λύσεις υπάρχουν, έχουν κατατεθεί προτάσεις από τους αγροτικούς συλλόγους του νησιού, τις οποίες φέραμε στη βουλή και καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία να τις εξετάσουν και να προχωρήσουν επιτέλους στις απαιτούμενες ενέργειες.