Η Ιστορία μας δεν παραχωρείται και η πολιτιστική κληρονομιά μας δεν ενοικιάζεται

✍ Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε αυτονόητο να προστατέψει το δημόσιο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 10 Περιφερειακών Οργανισμών Λιμένων της χώρας, έχοντας ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την πεποίθηση ότι τα λιμάνια της χώρας, που συνδέονται με τη ζωή των παραλιμένιων Δήμων, είναι μοχλός ανάπτυξης για την Εθνική και Τοπική Οικονομία.

📍 Γι’ αυτό το 2019 (ν.4597/2019) θεσμοθέτησε τη δυνατότητα υπο- παραχωρήσεων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική, ενώ εξασφάλισε και τη βιωσιμότητα των Οργανισμών Λιμένων.

💣 Αυτό που σήμερα επιχειρείται από την παρούσα κυβέρνηση, είναι το ξεπούλημα του Λιμένα Ηρακλείου και η μετάβαση του Οργανισμού σε ιδιώτη, κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον θεσμό της υποπαραχώρησης σε ιδιώτη επενδυτή, μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, συγκεκριμένων επιμέρους δραστηριοτήτων, όπως κρουαζιέρα, διαμετακομιστικό εμπόριο, κ.λ.π.

Στο στόχαστρο, όμως είναι και το Ενετικό Λιμάνι, δηλαδή ή πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά μας.

👉 Κύριοι της Κυβέρνησης, αν νομίζετε ότι αυτό θα το επιτρέψουμε, πλανάσθε πλάνην οικτράν!